Comparteix:

Oferta tecnològica

CS2AC ofereix serveis de desenvolupament, assessoria o formació relacionats amb el mon dels del disseny de sistemes de control avançats i monitorització aplicats a una gran varietat de processos, d'entre els que destaquen:

  Model Predictive Control (MPC) applied to:

 

MPC of Sewer Netwoks

CORAL project

OPTIRAL project

MPC Control of Drinking Water 

PLIO project

WATERNET project

 

SOSTAQUA project

WIDE project

i-Sense project

 

MPC Control of Regional Water Networks

CORAL project
OPTIRAL projectMPC Control of Waste Water Treatment Systems


ITACA project

 
 

MPC Control of Irrigation Canals

HIDROPTIM project

 

MPC Control of Smart Grids

Monterrey project

 

 

Data validation and Fault diagnosis:

 

Data validation in Water Networks

AGBAR project
ATLL project
Leak Isolation in Water Networks

PROFURED project
QUALITAX project
RTMN project
EFFINET project

 

Fault Diagnosis of Gas Turbines

TIGER project
SHEBA projectFault Diagnosis of Servoactuator 

DAMADICS project

 

 

  Diagnosis and faul-tolerant control & Prognosis and Heath Monitoring:


Diagnosis and Fault-tolerant Control of Fuel Cells

IVHM project

FC project

 HYFA project

Diagnosis and Fault-tolerant Control of Wind Turbines

ECOTECNIA project
SHERECS project 

 

Diagnosis and Fault-tolerant Control of Mobile Robots


i-Sense projectPrognosis and Health Monitoring  

NETOLIFT project

SHERECS project