Comparteix:

Màster i Doctorat

El CER CS2AC-UPC té entre  els seus objectius el desenvolupament de tasques de recerca i la realització d'activitats docents d'especialització vinculades amb les àrees de recerca del grup.

Les activitats docents d'especialització es desenvolupen impartint assignatures fonamentals i avançades en els màsters universitaris d'Automàtica i Robòtica i d'Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, la formació d'investigadors es desenvolupa en el marc del  programa de doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió.

Membres del grup participen, des del 2004, en la Xarxa de Supervisió i Diagnòstic de fallades de Sistemes Complexes. La xarxa té com a objectius:
  • Fomentar la recerca i la transferència de tecnologia en l'àmbit de la supervisió a nivell nacional
  • Promoció d'aquest camp a nivell nacional, tant a nivell acadèmic com empresarial
  • Cercar mitjans per potenciar la formació en el aquest camp a nivell de portgrau
En el marc d'aquesta xarxa s'organitzen l'escola de detecció i diagnosis de fallades en sistemes complexes. Aquesta activitat consisteix en organitzar un seminari interuniversitari que cerca la formació de professionals (estudiants de doctorat o personal de la indústria) interessants en temes relacionats amb la Detecció i Diagnòstic de sistemes complexes, utilitzant tècniques provinents dels àmbits de l'Enginyeria de Control, la Intel·ligència Artificial, l'Estadística, ...  , en la impartició de temes hi participen professors i investigadors de reconegut prestigi internacional.  Aquesta activitat ha estat subvenciona per la Comunitat Europea mitjançant el projecte MONET2 i per el Ministeri d'Educació i Ciència amb la concessió dels ajuts: DPI2002-12893-E, DPI2005-23815-E, DPI2006-28369-E i DPI2009-06124-E.


Podeu trobar més informació a: