Comparteix:

Simulador de xarxes de distribució d'aigua

Molta de la recerca i transferència de tecnologia relacionada amb xarxes de distribució d’aigua té com a base els models de simulació. Les dues eines més usades són EPANET i Matlab: el primer permet simular xarxes de distribució d'aigua; mentre que el segon té un gran poder de càlcul matemàtic, així com moltes funcions programades d'un gran àmbit de temàtiques. La interacció d’ambdues eines a través d'una toolkit permet analitzar el comportament de les xarxes i estudiar l’aplicabilitat de diferents metodologies. Durant la tesi del doctorant Gerard Sanz s'està desenvolupant un software que combina les simulacions d'EPANET amb la potència i versatilitat de Matlab.

Els objectius de compartir el nostre software són:

 

 • Estimular l’ús dels models de xarxes per l’anàlisi, supervisió, control, disseny,etc. per part d’empreses, universitats i centres de recerca.
 • Donar a conèixer el treball de SAC en aquest àmbit.
 • Ajudar a  resoldre problemes concrets de la indústria de l’aigua.

 

El format en què s’ofereix el simulador de xarxes de distribució d'aigua és:

 

 • Interfície gràfica principal: En aquesta carpeta es troben les funcions principals del simulador. Permet obtenir dades del model i dels seus elements, així com realitzar simulacions senzilles.
 • Mòdul de control de pressió: Aquest mòdul extra permet realitzar control de pressió monovariable i multivariable amb diferents configuracions possibles.
 • Mòdul de calibració de patrons: Aquest mòdul extra permet calibrar els patrons de demanda d'una xarxa de distribució d'aigua, a partir d'un conjunt de dades mesurades.
 • Xarxa de demostració GNet2.
 • Xarxa de demostració GNet3.
 • Guia de funcionament del simulador i els seus mòduls.
 • Toolkit de comunicació EPANET-Matlab.

 


Software


A continuació es troben els descarregables mencionats:

Interfície gràfica principal

Mòdul de control de pressió

Mòdul de calibració

Xarxa Acadèmica GNet2

Xarxa Acadèmica GNet3

Guia ràpida de funcionament

Toolkit EPANET-Matlab

Toolkit EPANET-Matlab x64


Sessions Pràctiques


Es presenten un conjunt de sessions pràctiques per a introduir-se en la utilització de l'eina i els diferents mòduls disponibles:

 • Sessió 1: Simulador EPANET. Requereix descarregar-se el software gratuit EPANET 2 (http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html).
 • Sessió 2: Mòdul bàsic de simulació i anàlisi de xarxes.
 • Sessió 3: Mòdul de control de pressió.
 • Sessió 4: Mòdul de calibració.

Podeu descarregar les quatre sessions aquí.