Comparteix:

Projectes CTP

GECOZI

GEstió i COntrol de Zones Inundables per minimitzar els Impactes mediambientals de les crescudes dels rius. Aplicació a la conca Pirenaica (2011-2013)

Visualitza
PREGO

Mètodes predictius de gestió multi-criteri de sistemes hidrogràfics i d'ajuda a la decisió en situacions de crisi d'aigua al massís pirenaic (2009-2010)

Visualitza
GEPREDO

Gestió predictiva dels recursos d'aigua. Aplicació al cas de les conques pirenaiques (2008-2009)

Visualitza