Vés al contingut (premeu Retorn)

CAP

Control actiu de pertorbacions mecàniques, CICYT ref. TAP1999-0748.

Objectius

En aquest projecte s'han aplicat tècniques de control robust per a l'atenuació de pertorbacions mecàniques, entre altres, el soroll i les vibracions.

Les conclusions principals del projecte són:

 

  • Els algorismes clàssics de control (FXLMS, FULMS) són efectius, però presenten problemes quan el soroll és ric en components freqüencials.
  • L'atenuació del camp acústic per interferència amb un camp acústic secundari presenta limitacions importants. Es preferible actuar sobre la font directament, amb l'objectiu d'atenuar l'amplitud del camp acústic primari ( es a dir, reduir l'emissió de la font primària).
  • La combinació de tècniques passives i actives ofereix majors beneficis que la seva aplicació per separat.

Entitats participants: Universitat Politècnica de Catalunya.

Departaments: Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), Enginyeria Electrònica (EE), Òptica i Optometria (OO) i Enginyeria Mecànica (EM).

Publicacions relacionades


  • Bernardo Morcego Seix, Miquel Àngel Cugueró. "Comparación de implementaciones en C y Matlab de filtros adaptativos para DSP". Univ. Autonoma de Barcelona. 2001. Descarga.
  • Ricardo S. Sánchez Peña, Miquel Àngel Cugueró, Albert Masip, Joseba Quevedo, Vicenç Puig. "Acoustic Noise Suppression: Compromises in Identification and Control". International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). 2005. Descarga.
  • Miquel Àngel Cugueró, Ricardo S. Sánchez Peña, Albert Masip, Bernardo Morcego Seix, Joseba Quevedo, Vicenç Puig, Teresa Pàmies, Jordi Romeu. "Comparación de algoritmos Feed-Forward adaptativos para el control activo de ruido en un conducto". 2005. Descarga.
  • Bernardo Morcego Seix, Ricardo S. Sánchez Peña, Miquel Àngel Cugueró. "Identification and Control Structure Design in Active (Acoustic) Noise Control". Springer-Verlag. 2007