Comparteix:

Projectes CICYT

SCAV
Visualitza
HARCRICS

Health-Aware and Resilient control of CRItical Infrastructures and Complex Systems, DPI2014-58104-R finançat pel MINECO amb el suport de Fons FEDER

Visualitza
SHERECS

System Health Management and Reliable Control of Complex Systems CICYT DPI2011-26243, de 2012 a 2015

Visualitza
WATMAN

Analysis and Design of distributed optimal control strategies applied toon large-scale WATer systems MANagement CICYT DPI2009-13744, de 2009 a 2012

Visualitza
HYFA

Noves metodologies de diagnòstic, tolerància a fallades i manteniment predictiu mitjançant tècniques i sistemes híbrids CICYT DPI2008-01996, de 2009 a 2011

Visualitza
TEOMAPIN

Soluciones a la brecha entre teoría Matemática y Aplicaciones Ingenieriles en el área de Sistemas y Automática CICYT DPI2008-00403, de 2009 a 2011

Visualitza
ITACA

Integrated Modelling Control and Supervision Techniques with Application to the Water Cycle CICYT DPI2006-11944, de 2007 a 2009.

Visualitza
PEMCell

Control tolerant a fallades de sistemes basats en piles de combustible CICYT DPI2005-05415, de 2006 a 2008

Visualitza
IDC-LPV

Desarrollo y aplicación de técnicas de Identificación, DIagnóstico y Control LPV para sistemas complejos CICYT DPI2005-04722, de 2006 a 2008

Visualitza
ITECOTOFA

Desarrollo e Integración de Técnicas de Control Tolerante a Fallos de Procesos Complejos CICYT DPI2002-03500, de 2003 a 2005

Visualitza
CAP: Control Actiu de Pertorbacions Mecàniques

CICYT ref. TAP1999-0748, de 2000 a 2002.

Visualitza