Comparteix:

Projectes de cooperació pública-privada


Projectes CENIT

El programa CENIT es va iniciar el 2006 amb l’objectiu d’estimular la cooperació pública-privada en investigació industrial, mitjançant el finançament de projectes de recerca integrats per a la creació de nous productes o processos amb el fi d'incrementar la competitivitat de la indústria espanyola.

El grup SAC ha participat en dos projectes del programa CENIT.
  • NET0LIFT: Investigació de tecnologies per a l’elevació “NET ZERO”
  • SOSTAQUA: Desenvolupaments Tecnològics per un cicle urbà de l’aigua sostenible

Projectes singulars i estratègics del MICINN

L'objecte dels ajuts és el de finançar actuacions per impulsar la creació de projectes de R+D de cooperació público‐privada de grans dimensions i elevat risc tecnològic.

  • OPTIMAR: Operació òptima intel·ligent dels sistemes de sanejament d’aigües residuals urbanes