Vés al contingut (premeu Retorn)

Aerogeneradors

 
winturbina


Actualment l'energia eòlica s'ha posicionat com la font d'energia neta i renovable amb més possibilitats de reemplaçar part dels mitjans convencionals de generació d'electricitat més contaminants i escassos. Això és conseqüència, en part, del desenvolupament de noves tecnologies i materials que han donat lloc a aerogeneradors de major escala, més fiables i eficaços. En aquest context, el control juga un rol molt important, ja que aquest no només permet un aprofitament més eficaç de l'aerogenerador, sinó que també redueix les seves càrregues aerodinàmiques i mecàniques, amb el conseqüent increment de la seva vida útil. El control dels aerogeneradors ha estat abordat amb una gran varietat d'eines de control no lineal. Més recentment, el control s'ha plantejat en el marc dels sistemes LPV, amb l'objectiu de considerar explícitament la incertesa dels models i obtenir controls per programació de guany amb garanties d'estabilitat. Si bé els controladors LPV permeten un disseny més rigorós, encara queda certa bretxa per superar per a la seva aplicació a aerogeneradors comercials. En particular, cal abordar aspectes numèrics que minimitzin els càlculs en línia amb vista a la seva implementació en ordinadors industrials. Així mateix, cal el plantejament d'eines per a traduir els complexos models d'aerogeneradors a models orientats al control, la qual cosa implica la reducció del seu ordre i la determinació de cotes de la seva incertesa.


El grup SAC ha col.laborat en aquests temes amb l'empresa ECOTECNIA i vol disposar de simulacions d'alta fidelitat i aerogeneradors reals. La problemàtica és similar al cas anterior a la qual s'agrega la dels fenòmens de flexibilitat de les estructures, per la seva grandària.