Saltar al contenido (pulsar Return)

Lectura Tesi Doctoral

"PROGNOSTICS AND HEALTH AWARE MODEL PREDICTIVE CONTROL OF WIND TURBINES" por Sr. Héctor Eloy Sánchez Sardi

Títol: "PROGNOSTICS AND HEALTH AWARE MODEL PREDICTIVE CONTROL OF WIND TURBINES" 

Autor: Sr. Héctor Eloy Sánchez Sardi 

Directors: Dra. Teresa Escobet Canal i Dr. Vicenç Puig Cayuela 

Dia:   Divendres 21 de juliol de 2017 

Hora:  11 hores 

Aula i lloc: Sala de Conferències de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), Edifici TR1, C. Colom, 1, 08222 Terrassa