Skip to content

Doctoral Thesis

"PROGNOSTICS AND HEALTH AWARE MODEL PREDICTIVE CONTROL OF WIND TURBINES" by Sr. Héctor Eloy Sánchez Sardi

Title: "PROGNOSTICS AND HEALTH AWARE MODEL PREDICTIVE CONTROL OF WIND TURBINES" 

Author: Sr. Héctor Eloy Sánchez Sardi 

Directors: Dra. Teresa Escobet Canal i Dr. Vicenç Puig Cayuela 

Friday, July 21, 2017  at 11 hours

Classroom and place: Sala de Conferències de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), Edifici TR1, C. Colom, 1, 08222 Terrassa