Vés al contingut (premeu Retorn)

Àrees de recerca

 
Les activitats de recerca de CER CS2AC-UPC s'emmarquen dins del que avui es coneix com a tecnologies TIC, i tenen com a principal objectiu desenvolupar eines que permetin millorar el funcionament de sistemes (aerogeneradors, automòbils, avions, UAVs, etc.) i processos tecnològics complexos, (xarxes de distribució d'aigües, gestió de qualitat de l'aigua, etc.). S'entén com a millora des del fet d'aconseguir unes determinades prestacions de funcionament fins a la planificació de tasques per tal de reduir costos o millorar aspectes mediambientals.

Dins d'aquest marc de treball, les àrees de recerca de CS2AC-UPC s'han agrupat en tres àrees de treball en funció de l'objectiu final aconseguit. En general els sistemes complexes tenen diferents nivells de control, control local de les parts del procés i un control global, les àrees de recerca se'n marquen en aquests dos nivell, així tenim:


NetworkedControl.jpg


Gestió òptima de sistemes de gran escala

Aconseguir prestacions de funcionament tenint en compte aspectes econòmics i ambientals.


Supervisió intel·ligent

Millora de la disponibilitat, fiabilitat, qualitat i seguretat, incorporant diagnosticadors i sistemes de control tolerant a fallades.


Control Avançat

Disseny i implementació de sistemes de control amb especificacions de funcionament molt exigents o amb restriccions difícils de complir.